Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Na ludową nutę - spotkanie z panią Marią Kukułą

Treść

W realizacji inicjatywy "Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy" brały udział dzieci z czterech grup przedszkolnych, realizując wybrane przez siebie zadania oraz wychowawczynie i rodzice. Zadania realizowane były we współpracy z GOK Ropa, Kołem Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie, seniorami z terenu naszej gminy oraz pracownikami skansenu w Szymbarku.

Założeniem inicjatywy było ukazanie dzieciom bogactwa tkwiącego w kulturze, zwyczajach, tradycjach, a celem - stworzenie dzieciom możliwości bezpośredniej obserwacji powstawania prac rękodzielniczych, aktywnego uczestnictwa w lekcjach folkloru, kształtowanie tożsamości kulturowej dziecka poprzez stwarzanie warunków do poznawania tradycji i sztuki ludowej własnego regionu oraz integracja międzypokoleniowa.

W ramach inicjatywy została zorganizowana wycieczka do skansenu w Szymbarku,  spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały warsztaty kulinarne dla dzieci. Dzieci uczyły się także tańca ludowego „Krakowiaka”.

Podsumowaniem inicjatywy było spotkanie „Na ludową nutę” z panią Marią Kukuła, podczas którego dzieci przedstawiły tańce ludowe wyuczone podczas zajęć. W pokazie mody "na ludowo" , zaprezentowały stroje regionalne z różnych okresów - udostępnione przez Skansen w Szymbarku.

Pani Maria Kukuła 96 letnia mieszkanka Ropy, recytowała wiersze oraz śpiewała stare pieśni ludowe. 

Oprawą spotkania był zorganizowany kącik regionalny z wystawą sprzętu używanego dawniej oraz wystawą prac, wykonanych przez dzieci na zajęciach warsztatowych podczas wizyty w skansenie. Były to pokolorowane szablony z osobami w strojach ludowych - szablony w postaci wypalanych na deseczkach konturów, dzieci otrzymały od skansenu.

95873