Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

O nas

Treść

W dniu 25 kwietnia 1995 r. na mocy Uchwały nr VIII/48/95 Rady Gminy w Ropie utworzony został GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROPIE. Jednocześnie na mocy Uchwały Rady Gminy nr VIII/49/95 nadany został STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, który stanowi podstawę jego działalności. GOK w Ropie rozpoczął swoją działalność od dnia 1 lipca 1995 r. W pierwszym okresie GOK był jednostką Urzędu Gminy jako zakład budżetowy. Od roku 2001 przekształcony został w samorządową instytucję. W latach od 1995 r. do 2003 r. siedziba GMINNEGO OŚRODKA KULTURY mieściła się w pomieszczeniach Remizy OSP - aktualnie budynek Urzędu Gminy Ropa. Od stycznia 2004 r. GOK ma swoją siedzibę w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum - obecnie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie - obok Gminnej Biblioteki Publicznej. Działalność GOK prowadzona jest w oparciu o środki finansowe z dotacji Urzędu Gminy, z dochodów własnych ze świadczonych usług (ksero, laminowanie, fax, wydruki komputerowe), pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych (udział w konkursach grantowych). W latach 2004 - 2006 przy GOK funkcjonowało Gminne Centrum Informacji służące zwłaszcza osobom bezrobotnym. Działało ono w oparciu o sprzęt dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Przy organizowaniu życia kulturalnego w gminie GOK prowadzi stałą współpracę z samorządem gminnym, dyrekcjami szkół i przedszkoli z terenu gminy, lokalnymi stowarzyszeniami, parafiami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, działającymi na terenie gminy. Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie skupiają się między innymi na:   

 - organizowaniu gminnych konkursów (Palm Wielkanocnych, Pisanek i Plastyki Obrzędowej, plastycznych, fotograficznych, itp.),

- organizowaniu festynów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym z różnych okazji (Dzień św. Floriana, Dzień Dziecka, Dożynki, itp.) oraz gminnych przeglądów artystycznych,

- współorganizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych ze szkołami i organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy,

- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w takich dziedzinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, biegi przełajowe, narciarstwo alpejskie, jak również współorganizowanie udziału w zawodach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (biegi przełajowe, piłka siatkowa-plażowa, narciarstwo alpejskie),

- organizowanie uroczystości gminnych z okazji obchodów świąt państwowych; rocznic oraz innych (Święto Konstytucji 3 Maja, Dożynki, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Mikołajki dla dzieci, itp.),

- prowadzenie zespołów muzycznych (Zespół Regionalny Okaryna, Dziecięcy Zespół Regionalny Ropioczki, Orkiestra Dęta),

- nauka gry na insrumentach (gitara, keyboard),

- prowadzenie Klubu Seniora (zajęcia rękodzielnicze, spotkania, wycieczki),

- prowadzenie zajęć plastycznych, rękodzielniczych dla dzieci i młodzieży.

 Instytucją kieruje Pan Zdzisław Niezgoda - dyrektor GOK w Ropie – tel. 668 430 925

 

Poniżej kilka ARCHIWALNYCH fotografii z działalność GOK.

95875