Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Zbiornik Wodny Klimkówka

Treść

 


Jezioro Klimkówka - zdjęcie: archiwum Gminy Ropa

Zalew „Klimkówka” to sztuczny zbiornik zaporowy, oddany do eksploatacji w 1994 roku. Zlokalizowany jest na 54,4 km rzeki Ropy, na terenach dawnej wsi Klimkówka.

Początek zbiornika to ujście potoku „Zdynianka” w miejscowości Uście Gorlickie. Całkowita powierzchnia zalewu przy pełnym jego stanie to ok. 306 ha, długość ok. 5,5 km, szerokość w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, waha się od 200 – 700 m. Wzdłuż brzegu znajduje się wiele małych zatoczek. Maksymalna głębokość, to ponad 25 m (patrz poniższa mapka). Dno nieregularne, przy stromym brzegu często występują załomy skalne, głazy, uskoki i półki.

 

Zwieńczeniem zbiornika jest zapora, której budowę rozpoczęto już w latach 70-tych

    

       

        Przełom rzeki Ropy "Gorlickie Pieniny" - budowa zapory na rzeceRopa - zdjęcia archiwalne, fot J. Kosiba

 

Zapora przegrodziła dolinę rzeki w najwęższym miejscu, zwanym z dawna „Pieninami Gorlickimi”. Wysokość zapory wynosi 34 m, zaś jej rozpiętość 210 m. Obok spustu dennego zbiornika znajduje się niewielka hydroelektrownia o mocy 1,1 MW.

 

Zapora wodna - zdjęcia archiwum Gminy Ropa i elektrownia - fot Zdzisław Niezgoda

Zalew spełnia funkcje retencyjne i energetyczne, ale również rekreacyjne i turystyczne. Stwarza warunki do uprawiania wędkarstwa. Właścicielem zbiornika jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a zarządcą - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Dzierżawcą wód zbiornika jest Polski Związek Wędkarski - terytorialnie Okręg PZW Nowy Sącz, a gospodarzami i opiekunami - koło PZW Klimkówka oraz koło PZW Gorlice Miasto.

 

Fotografie: Zdzisław Niezgoda

Samo położenie zalewu wkomponowanego w krajobraz górski, otaczająca go przyroda, gatunki zwierząt jakie można zaobserwować lub usłyszeć przebywając nad wodą, piękne zjawiska atmosferyczne: poranne mgły, wielobarwne wschody i zachody słońca, czysta woda, poprawiająca się stopniowo infrastruktura, a także cisza i spokój przez większą część roku) – to niezaprzeczalne wielkie jego atuty, stwarzające doskonałe warunki do biernego lub aktywnego wypoczynku i turystyki.

  

  

Piękno zalewu i jego otoczenia - zjawiska atmosferyczne, bogata flora i fauna - fot. Zdzisław Niezgoda

 

  

Powiatowa ścieżka pieszo-rowerowa przy lewobrzeżnym brzegu jeziora - fot. Zdzisław Niezgoda 

 

Zalew i jego otoczenie pomimo wielu zalet. posiada też swoje "wady", W wielu miejscach zwłaszcza na prawym brzegu jeziora występuje bardzo stromy i kamienisty brzeg bardzo utrudniający, a w wielu miejscach wręcz uniemożliwiający dostęp do wody. Lewy brzeg, co prawda, łagodny, ale z kolei jest tam bardzo mała ilość dróg dojazdowych w pobliże pasa wodnego, nie wspominając już o miejscach wodowania łodzi. Wiele dróg przebiega przez tereny prywatne, pozamykane przez ich właścicieli. W otoczeniu zbiornika bardzo odczuwalny jest brak miejsc parkingowych - te które funkcjonują to przysłowiowa kropla w morzu w stosunku do potrzeb i są to w większości miejsca prowizoryczne.

Kolejnym problemem są też bardzo duże wahania poziomu wody w zbiorniku, zwłaszcza w suchych okresach, kiedy to występuje bardzo mały dopływ wody  do zalewu przy jednoczesnym większym odpływie wynikającym m.in. z funkcjonowania elektrowni wodnej co powoduje, że poziom wody szybko się obniża (zdjęcie lub zdjęcia z bardzo niskim stanem wody). Opadająca woda odkrywa bardzo zamulone i błotniste brzegi, sprawiając w wielu miejscach duże problemy z  dojściem do wody. Charakterystycznym dla tego zbiornika są często wiejące porywiste wiatry (najczęściej w okresie jesiennym),  które sprzyjają chyba tylko amatorom windsurfingu i żagli.

Sceneria po spadku wody - fot Zdzisław Niezgoda
 

NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY POWIATU GORLICKIEGO,  NA JZIORZE OBOWIĄZUJE ZAKAZ UŻYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH Z NAPĘDEM SPALINOWYM, KTÓRY NIE DOTYCZY JEDNOSTEK UŻYWANYCH DO CELÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB DO UTRZYMANIA CIEKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH (WOPR, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, PAŃSTWOWA ADMINISTRACJA WODNA, STRAŻ RYBACKA). ZAKAZ NIE DOTYCZY RÓWNIEŻ STATKÓW PASAŻERSKICH (MAKSYMALNIE DWÓCH) - GDYBY TAKIE POJAWIŁY SIĘ NA ZBIORNIKU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

<< TREŚCI UCHWAŁ>>
 

 Dojazd do miejscowości Klimkówka

1. Od strony Nowego Sącza: w kierunku na Gorlice lub od Gorlic w kierunku na Nowy Sącz  - w miejscowości Ropa skręcić na Wysową.

2. Od strony Gorlic: jadąc trasą przez miejscowość Sękowa i Magurę Małastowską  w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Koniecznej - w miejscowości Gładyszów skręcić na Uście Gorlickie, skąd kierować się na miejscowość Ropa.

 

Dojazdy w pobliże lewobrzeżnego pasa wodnego z możliwością postoju (jadąc od strony Nowego Sącza lub Gorlic przez miejscowość Ropa:

1. Pierwszy zjazd asfaltowy - droga dojazdowa do zapory wodnej  wyłącznie dla pracowników zapory - zapora zamknięta dla ruchu turystycznego, ewentualne zwiedzanie wyłącznie za zezwoleniem właściciela, tj. PGW Wody Polskie).  Przy zjeździe z drogi głównej znajduje się mały parking.

2. Drugi zjazd asfaltowy - dojazd do ośrodka "Słoneczna Przystań" - wjazd na teren ośrodka wyłącznie za zgodą właściciela i opłatami w sezonie letnim

3. Trzeci zjazd asfaltowy - teren "Stanicy Wodnej". W okresie od czerwca do września.

4. Dojazd nad wodę w miejscowości Uście Gorlickie (w okresie letnim  może być płatny).

 

Pozostałe drogi dojazdowe w okolice pasa wodnego to tereny prywatne  (w większości pogrodzone). Ewentualny wjazd - jeżeli będzie możliwy - to wyłącznie za zgodą danego właściciela terenu i na jego warunkach. 

 

Dojazd w pobliże prawobrzeżnego pasa wodnego tylko od miejscowości Kunkowa, ale wyłącznie dla właścicieli działek lub za specjalnym zezwoleniem Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim. Innej możliwości niestety nie ma.

 

101431