Konkurs Rysunku Satyrycznego Roponioska

Treść

Zapraszamy do udziału w konkursie rysunku satyrycznego, ilustracji i karykatury

 

Temat konkursu

Tematem Konkursu Rysunku Satyrycznego Roponioska 2019 jest „A tak to się zaczęło ….prapoczątki przemysłu naftowego”

Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do artystów amatorów i profesjonalistów.

Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się technikę komputerową.

Organizatorzy

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie i Bartłomiej Belniak

Katalog Nagród:


Wielkie Jajo               • nagroda  2 000,00 zł

Duże Jajo                  • nagroda  1 500,00 zł

Niezłe Jajo                • nagroda  1 000,00 zł

Przewiduje się wyróżnienia, nagrody sponsorów, rzeczowe i inne formy dyplomujące.

 

Termin zgłaszania prac

05.07.2019.

Prace można składać osobiście lub przesyłać pocztą wraz z Kartą udziału w konkursie i Oświadczeniem. Szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN

Zał. 1 Karta Udziału

Zał. 2 Oświadczenia

 

 

WYNIKI KONKURSU