Warsztaty ciesielki ozdobnej

Treść

 

Na tradycyjną twórczość ludową związaną z ciesielstwem wyrosłą z wielopokoleniowej tradycji składają się: osiągnięcia sztuki ciesielskiej - drewniane budynki, kapliczki, krzyże.

Domy mieszkalne, kościoły, kapliczki oraz inne elementy budowlane cechowały się bogatym zdobnictwem. Ściany domów przyozdabiano  profilowanymi zakończeniami belek stropowych - szczególnie spotykane jest to w późniejszych domach pogórzańskich. Przy oknach natomiast występowały ozdobnie wycinane nadokienniki czasem okiennic. Wcześniej domy zazwyczaj kryte były strzechą. Elementy ozdobny w szczególności występowały w miastach a także wioskach, które w jakiś sposób wzbogaciły się. Tak było w Łosiu w powiecie gorlickim, gdzie rozwinął się handel mazią i produktami ropopochodnymi. Łemkowie, którzy mieszkali w tej wsi wyruszali w dalekie podróże poza granice austriackiej wtedy Galicji. Bogacili się oraz przywozili nowinki techniczne do rodzimej wsi. Budynki ich były drewniane, kryte blachą i bogato zdobione. 

Największym osiągnięciem sztuki ciesielskiej są drewniane kościoły. Na terenie Beskidu Niskiego z racji zamieszkiwania tego terenu przez wyznawców dwóch obrządków katolickich - rzymskokatolickiego i greckokatolickiego budowano drewniane kościoły i cerkwie. Do dziś na ziemi gorlickiej możemy oglądać i podziwiać te arcydzieła ciesielki.

 

 Zapraszamy do oglądania zdjęć w galerii