Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Projekt aktywności kobiet szansą na rozwój Gminy Ropa-2011

Treść

Aktywność kobiet szansą na rozwój Gminy Ropa

 

AKTYWNOŚĆ KOBIET SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY ROPA


Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 W dniach 13 i 14 kwietnia b.r. odbywają się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia własnej firmy. Panie dzięki grom Myjnionerzy i Cashflow poznają aspekty i problematykę związaną z aspektami strategicznymi, rynkowymi i finansowymi związanymi z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


           
         
        
                        

W miesiącu marcu b.r. dla uczestniczek projektu zorganizowane zostały zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Panie mają możliwość w wyposażonej w odpowiedni sprzęt sali komputerowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie poznać zasady obsługi komputera oraz nauczyć się poruszać w Internecie. Dla większości Pań to pierwsze tego typu zajęcia i niejednokrotnie pierwsze zetknięcie się  z obsługą komputera, dlatego też życzymy Paniom sukcesów w nauce.


         

      

 

 

 

 


Informujemy, iż 10 lutego 2010r. zakończył się etap szkoleń zawodowych zorganizowany dla uczestniczek projektu „Aktywność kobiet szansą na rozwój gminy Ropa”.

Wszystkie panie aktywnie uczestniczyły w szkoleniach, co zaowocowało zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskaniem zaświadczeń o ukończeniu kursów z zakresu:

- profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera

- mała gastronomia z elementami agroturystyki.

 

Uczestniczki projektu

wezmą udział jeszcze w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz przedsiębiorczości.

 

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z przeprowadzonych egzaminów.

 


     

   

     


SZKOLENIA ZAWODOWE

„PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA”

„MAŁA GASTRONOMIA Z ELEMENTAMI AGROTURYSTYKI”

W miesiącach styczeń i luty 2011 r. zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla uczestniczek projektu „Aktywność kobiet szansą na rozwój Gminy Ropa”.  Kursy odbywają się w Bobowej i prowadzone są przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy  „AKCENT” .

W szkoleniu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”, którego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku sprzedawcy uczestniczy 9 pań. Zakres szkolenia obejmuje min.: zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej, organizowanie i prowadzenie sprzedaży, obsługę kas fiskalnych oraz urządzeń wspomagających system sprzedaży, organizację zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, wykonywanie i dokumentowanie podstaw obliczeń sklepowych, obsługę klienta.

Szkolenie „Mała gastronomia z elementami agroturystyki”, którego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu małej gastronomii z elementami agroturystyki, daje możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodzie kucharza małej gastronomi 9 uczestniczkom projektu. Panie obecnie w praktyce poznają tajniki pracy w gastronomii. W pracowniach odpowiednio do tego wyposażonych mogą min. poznać  technologię produkcji gastronomicznej w tym zagadnienia z kuchni regionalnej (sporządzanie potraw z warzyw, potraw z jaj i przetworów mleczarskich, sporządzanie zup, potraw mącznych, jarskich i półmięsnych, potraw z mięs, przekąsek zimnych i gorących, sporządzanie napojów zimnych i gorących oraz organizację przyjęć okolicznościowych). Ponadto uczestniczki projektu poznają zagadnienia związane z zasadami żywienia, obsługą konsumenta, agroturystyką i obsługą kas fiskalnych.

    

   

     


W dniach 27-30 grudnia 2010 r. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu
„Aktywność kobiet szansą na rozwój Gminy Ropa”.

Były to warsztaty z  zakresu kompetencji społecznych. Poprowadziła je Pani Katarzyna Halik - doradca zawodowy. Panie mogły m.in. poznać zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, prawidłowej prezentacji
i autoprezentacji. Nauczyć się jak być bardziej asertywnym i radzić sobie ze stresem, a także poznać uwarunkowania rynku pracy. Mogły także przygotować się do aktywnego poszukiwania pracy poprzez zdobycie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy z pracodawcą.

 Przed uczestniczkami projektu kolejny etap, w którym panie będą zdobywały kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zawodowe:

- profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

- mała gastronomia z elementami agroturystyki.

                                  

             

 

 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

zaprasza na bezpłatne szkolenia skierowane do mieszkanek Gminy Ropa

 organizowane w ramach projektu:

 „AKTYWNOŚĆ KOBIET SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY ROPA”

 

W ramach projektu odbędą się następujące warsztaty i szkolenia:

 

§  Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych – 24 godziny

§  Szkolenia zawodowe:

Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 90 godzin

Mała gastronomia z elementami agroturystyki – 120 godzin

§  Szkolenie  z zakresu podstawy obsługi komputera i Internetu – 20 godzin

§  Szkolenie  z zakresu przedsiębiorczości – 12 godzin

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają każdemu  z uczestników materiały szkoleniowe, posiłek oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską.

 

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2010 r. zakończył się nabór do projektu

"Aktywność kobiet szansą na rozwój Gminy Ropa".

Do projektu zakwalifikowało się 18 kobiet, mieszkanek Gminy Ropa.

W zakładce poniżej znajduje się protokół z procesu rekrutacji.

Protokół rekrutacji
87928