Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Nowe kwalifikacje i umiejętności szansą na aktywność zawodową kobiet w Gminie Ropa - 2011

Treść

NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ KOBIET W GMINIE ROPA

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja szkolenia:

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO I AGROTURYSTYKI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

W miesiącu marcu uczestniczki wzięły udział w szkoleniu z zakresu  OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO I AGROTURYSTYKI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ. Program szkolenia dotyczył m.in. czynników wpływających na rozwój usług turystycznych na wsi, znaczenie turystyki i agroturystyki w rozwoju ekonomicznym gminy, uwarunkowania administracyjno-prawne w agroturystyce, czynniki wpływające na jakość usług agroturystycznych, profesjonalna obsługa gości, znajomość zasad urządzania bazy noclegowej (wymagania higieniczno-sanitarne), marketing turystyczny, pozyskiwanie środków unijnych na działalność agroturystyczną, obsługa kasy fiskalnej. Szkolenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie a prowadziła je Pani Lucyna Chęcińska.

Szkolenie zakończyło się wyjazdem studyjnym do agroturystyki w Izbach i Ropkach. Warsztat prowadzony przez Panią Agnieszkę Grygierek pozwolił Paniom zapoznać się
z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności agroturystycznej.