Stanica Wodna w Klimkówce

Treść

 

Stanica Wodna stanowi teren położony nad zbiornikiem wodnym Klimkówka (nformacje o zbiorniku-kliknij tuta), który jest własnością gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, tel: 18 353 40 17, 18 353 40 14, www.eu-ropa.pl, email: gmina@eu-ropa.pl.

Administratorem terenu w sezonie letnim jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel.: 18 353 06 11, 668 430 925 – dyrektor GOK.
 

SEZON NA TERENIE STANICY TRWA OD 15 CZERWCA DO KOŃCA SIERPNIA
 

Lokalizacja terenu: trzeci zjazd asfaltowy z drogi powiatowej Ropa – Wysowa  jadąc od Nowego Sącza lub Gorlic przez miejscowość Ropa - oznakowany tablicą informacyjną.

(pierwszy zjazd to droga do zapory wodnej (bez możliwości dojazdu dla ruchu turystycznego), drugi zjazd – dojazd do ośrodka „Słoneczna Przystań”)

 

W SEZONIE LETNIM NA TERENIE STANICY FUNKCJONUJĄ:

 od 15 czerwca do 15 września

 • Policja Wodna
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bosmanem Stanicy i ratownikami patrolującymi wody zbiornika 

od 1 lipca do 31 sierpnia:

 • wydzielone i strzeżone kąpielisko z ratownikami WOPR - codziennie w godz. 10.00 – 18.00  
   

  w okresie całego sezonu (lub nawet dłużej przy sprzyjającej pogodzie) - działalność prowadzą podmioty prywatnych właścicieli:

 • wypożyczalnia sprzętu pływającego  (tel. właściciela: 784 334 861)  <<CENNIK WYPOŻYCZALNI >>
 • punkty gastronomiczne: "BAR KEBAB" oraz na działce przyległej do terenu stanicy - RESTAURACJA PAB P&A U POŁKI I ALLANA
 • Rybaczówka z miejscami noclegowymi (tel. właściciela: 604 875 219)

INFRASTRUKTURA TERENU STANICY WODNEJ

 • Stanica WOPR z sezonowym Posterunkiem Policji Wodnej,
 • trzystopniowe nabrzeże z oświetleniem nocnym do godz. 24,
 • wiata grillowa z dwoma toaletami i przebieralniami,
 • odrębne 2 toalety stacjonarne ,
 • wieża widokowa,
 • 15 plaż kompaktowych,
 • pomost cumowniczy,
 • ścieżki pieszo-rowerowe z oświetleniem,
 • nowo powstająca strefa zieleni ze ścieżkami spacerowymi,
 • obiekt Rybaczówki ( w dzierżawie dla podmiotu prywatnego),

Przez teren Stanicy przebiega również powiatowa ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 4 km, mająca początek od zjazdu „Słoneczna przystań” i biegnąca wzdłuż zalewu w kierunku Uścia Gorlickiego.

 

OPŁA TY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STANICY W TRAKCIE SEZONU - ZGODNIE Z CENNIKIEM SŁUG

 • za zajęciegruntu gminnego pod parkowanie pojazdów,
 • za zajęcie gruntu gminnego pod biwakowanie (namioty, przyczepy kempingowe, kampery)
 • za korzystanie z prądu
 • za kąpiele pod prysznicem

<< CENNIK OPŁAT >>
 

Odrębnym opłatom podlegają usługi świadczone przez działające na terenie stanicy podmioty prywatne.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU I JEGO INFRASTRUKTURY

Zasady korzystania z terenu określa wdrożony uchwałą Rady Gminy w Ropie - "Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Klimkówka"  wraz z załącznikami:

 • zał. nr 1 - mapa terenu Stanicy wodnej,
 • zał. nr 2 - Regulamin kąpieliska strzeżonego.
 • zał. nr 3 - Regulamin korzystania z pomostu cumowniczego,
 • zał. nr 4 - Regulamin korzystania z wiaty grillowej

 

 

GALERIA ZDJĘĆ