Inwestycje na terenie Stanicy Wodnej

Treść

 

Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych. Partnerem Gminy Ropa w realizowanym zadaniu jest Gmina Uście Gorlickie. 

I etap realizacji projektu - budowa 3-stopniowego nabrzeża o funkcji zabezpieczającej i wypoczynkowej o długości 145 m  <<kliknij w link lub w zdjęcie>>