Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

DATA I GODZINA
Wtorek, 03 maja 2022
godz. 9:00  -  11:00

Treść

RELACJA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. MBWW, którą celebrował proboszcz parafii - ks. Stanisław Porębski w asyście pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie. 

Po Mszy Św. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. KaOSG w Ropie zaprezentowali program patriotyczny pt. "Konstytucja 3 maja w narodowej tradycji", przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Józefa Skowronka oraz Mirosława Kawy.

Kolejnym punktem programu było przejście pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości z kościoła pod pomnik Grunwald. Tam odegrany został hymn Polski, który na trąbce wykonał Łukasz Rówiński. Następnie pod pomnikiem złożone zostały wieńce oraz wiązanki upamiętniając tym samym uchwalenie konstytucji.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Senator RP - Wiktor Durlak, Poseł na Sejm RP - Elżbieta Zielińska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego - Jan Morańda, Wójt Gminy - Karol Górski, Skarbnik Gminy - Renata Lisowicz, Sekretarz gminy - Janusz Konior, Przewodniczący Rady Gminy - Bogusław Łukaszyk, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Maria Białoń, Radni, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie oraz przedstawiciele instytucji gminnych: Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, Szkół Podstawowych nr 1 oraz nr 2, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Ropie oraz Regionalnego Zespołu Ludowego OKARYNA oraz mieszkańcy gminy.

Po oficjalnej części uroczystości na uczestników czekał poczęstunek pod wiatą handlowo-wystawienniczą, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Ropy.

93157