Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Aktualności

Treść

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostało muzycznie wzbogacone przez występ Orkiestry Dętej, która odegrała Mazurek Dąbrowskiego oraz pieśni patriotyczne. Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali wychowankowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ropie, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Alicji Trojanowicz, Moniki Pękali, Karoliny Grzymały oraz Mirosława Kawy. Wójt gminy Karol Górski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i realizacji uroczystości.

Uroczystość  zakończona została uroczystym pochodem z udziałem pocztów sztandarowych z ZSP nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie i złożeniem wieńców i wiązanek pod pomnikiem Grunwald. Wieńce złożyli: z ramienia samorządu gminy - Wójt Gminy Karol Górski i Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Łukaszyk oraz delegacje szkół uczestniczących w uroczystości.

Kilka słów o historii Święta.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą w 1791 r przez Sejm Czteroletni. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny, zniosła liberum veto. Autorami Konstytucji 3 maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki  i Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 r - nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą i chociaż obowiązywała tylko 14 miesięcy, bo do 23 listopada 1793 r, to w tym okresie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw, będących rozwinięciem jej postanowień.

Dzień ten został uznany świętem narodowym już 5 maja 1973 r. Podczas rozbiorów zakazano jego obchodów - święto zostało zdelegalizowane. Ponownie ustanowione  w kwietniu 1919 r, po czym znowu zdelegalizowane w czasie II wojny światowej. W 1946 r. w czasie zależności Polski od ZSRR zostało zastąpione Narodowym Świętem Odrodzenia Polski obchodzonym 22 lipca. W latach 1981 - 1989 w dniu 3 maja często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 maja obok Swięta Odzyskania Niepodległości 11 listopada jest najważniejszym świętem narodowym Polaków. 

93156