Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

BRĄZOWA RÓŻDŻKA W ROPIE

Aktualności

Treść

Cieszyliśmy, gdy końcem marca naszej grupie udało się zakwalifikować do tego Konkursu, ponieważ wiele grup i zespołów ubiega się o udział w Przeglądzie, a zazwyczaj są to grupy z dużym doświadczeniem i długoletnimi tradycjami, tym większy to dla nas sukces. Nasze nagranie filmowe scenki "Przysły Kumy w Nowiedziny" zostało docenione przez Komisję, ale wymagało wielu zmian i prób aktorskich i tym sposobem na Przeglądzie wystąpiliśmy ze scenką "Po chrzcinach": Zmiany te wymagały wielkiej mobilizacji, ponieważ od momentu kwalifikacji do występu zostało trzy tygodnie. Ale tak wspaniałej grupie nie mogło się nie udać.

Wielkim wsparciem dla nas  była dla nas Pani Ewa Matuła z Kąclowej, której jeszcze raz serdecznie dziękujemy za merytoryczne wsparcie. Dziękujemy także Zespołowi Działu Animacji Ludowej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za wiele cennych rad i zachęcanie do rozwijania skrzydeł. Ogromne podziękowania dla GOK w Łużnej, z którym tak świetnie od wielu lat współpracujemy, za tak miłe przyjęcie nas w swoich progach. Dziękujemy Skansenowi Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku za pomoc merytoryczną i wypożyczenie literatury dotyczącej tematyki widowiska.

A na koniec WIELKIE BRAWA DLA CAŁEJ GRUPY TEATRALNEJ „TAK JEST!”, dla tych wszystkich, którzy wystąpili w Łużnej i dla tych którzy występowali w dotychczasowych naszych teatralnych wyzwaniach. „TAK JEST” MAMY MOC.

Więcej zdjęć z XV Pogórzańskich Godów na stronie MCK Sokół

LINK

93157