Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Misterium Męki Pańskiej - relacja

Aktualności

Treść

Dziękujemy za wspólne przeżywanie Misterium Męki Pańskiej.

W imieniu organizatorów: Parafii w Ropie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie dziękujemy:

Przede wszystkim Aktorom, śpiewającym, grającym, pomocnikom, suflerom, narratorom, że pomimo wielu obowiązków: uczniowskich, zawodowych i rodzinnych, przełamując niejednokrotnie stres i tremę,  znaleźli czas, by tak licznie i chętnie zaangażować się w tworzenie Misterium Pasyjnego.

Nie sposób tu wszystkich wymienić z imienia i nazwiska, ale nasze gorące podziękowania płyną do Was.

Dziękujemy także za pomoc organizacyjną:

Panom Marcinowi Trojanowiczowi,  Mieczysławowi Koniecznemu za wykonanie krzyży, 

Panom Pawłowi Matuszykowi, Januszowi Górze, Krzysztofowi Matuszykowi i Ryszardowi Grucy za wykonanie fundamentów i podstawy pod krzyż,

Panu Jakubowi Cetnarowskiemu za obsługę dźwiękową i wizualną,

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za kulinarne wsparcie aktorów,

Pani Małgorzacie Deć za pomoc w uszyciu strojów,

Zakładowi Pogrzebowemu pana  Antoniego Taraska.

Dziękujemy, tym którzy wsparli Nas ofiarami do puszek.

I wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także dobrym słowem i wsparciem duchowym przyczynili się do zorganizowania tego Misterium.

Gorąco dziękujemy Księdzu Radosławowi Olejarzowi, inicjatorowi i głównemu pomysłodawcy Misterium.

88244