Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

REALCJA Z DOŻYNEK GMINNYCH 2023

Aktualności

Treść

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się zgodnie z przyjętą już tradycją – 15 sierpnia, w Święto Matki

Boskiej Zielnej. Podczas gminno-parafialnego wydarzenia mieszkańcy gminy Ropa, w czasie Mszy Św., celebrowanej przez proboszcza – ks. Stanisława Porębskiego, dziękowali Bogu za plony i rolnikom za ich ciężką pracę na roli. Po Mszy Św. parafianie zebrali się na placu przy „Hyblówce”, gdzie po przywitaniu gospodarzy dożynek oraz wszystkich przybyłych, na scenie plenerowej rozpoczął się obrzęd dożynkowy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Barbara Bartuś- Poseł na Sejm RP, Jan Duda – Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego, Witold Kochan – Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Morańda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dorota Tokarz – Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Gorlicach, Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej, Janusz Konior – sekretarz Gminy Ropa, Renata Lisowicz – Skarbnik Gminy Ropa, Radni Gminy Ropa, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych, a także Rolnicy z terenu gminy oraz liczni mieszkańcy.

W początkowym etapie części obrzędowej, gospodarze dożynek zostali przywitani tradycyjnymi bochnami chleba, po czym członkowie zespołu Okaryna wraz ze strażakami i młodzieżą, w imieniu rolników wręczyli wieniec dożynkowy gospodarzom naszej gminy: wójtowi – Karolowi Górskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy - Bogusławowi Łukaszykowi. Następnie, w podziękowaniu za opiekę duszpasterską, Akcja Katolicka wręczyła księdzu proboszczowi Stanisławowi Porębskiemu kosz dożynkowy. W dalszej części, już tradycyjnie  Gospodarze dożynek czynili honory, częstując obecnych na placu imprezy  pieczywem. W tym czasie na scenie wystąpił zespół Regionalny „Okaryna” wraz z Zespołem „Spod Pustek” z Łużnej w tanecznej choreografii przygotowanej przez panią Instruktor obydwóch zespołów - Renatę Tarsę . Do występu przygrywała regionalna kapela „Pogórzanie” z Gorlic.

W części artystycznej wystąpiły dwa zespoły: folkowo-rockowy zespół KRZESAVICA z okolic Nowego Targu i Łącka oraz wykonawca z gatunku muzyki disco-polo PABLO wraz  z tancerkami. Imprezę zakończyła biesiada taneczna pod gwiazdami z polsko-włoskim zespołem ANYWAY.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczne przygotowania do imprezy: pracownikom interwencyjnym za nieodpłatną pomoc przy rozłożeniu naszej sceny plenerowej oraz przygotowaniu placu, Kołu Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Ropy za przygotowanie poczęstunku dla Rolników, strażakom i strażaczkom z OSP Ropa oraz OSP Łosie za zabezpieczenie imprezy oraz wypożyczenie sprzętu oświetleniowego, rodzicom oraz dzieciom, które pięknie zaangażowały się w aktywne uczestniczenie podczas części obrzędowej, regionalnemu zespołowi „Spod Pustek”, który uczestniczył wraz z zespołem Okaryna we wspólnym występie, zespołowi „Pogórzanie” za wspaniałą i jak zwykle owocną współpracę, orkiestrze dętej z Ropy za akompaniament podczas Mszy Św. oraz przeprowadzenie korowodu na teren imprezy, niezawodnemu Robertowi Kowalskiemu za oprawę akustyczną imprezy, dziękujemy również Panu Romanowi za nieodpłatne wypożyczenie rekwizytów scenografii, pani  Alfredzie za dary z własnego ogrodu oraz wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się w realizację wydarzenia!

75998