Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Na Pograniczu Kultur

Treść

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa za pośrednictwem "Euroregionu Tatry", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V A Polska - Słowacja 2014-2020

tytuł mikroprojektu: „Na Pograniczu Kultur”

Kontakt: tel. 18-3530611, e-mail: gokropa@wp.pl, www.gokropa.iaw.pl

 

Projekt był realizowany od 01.05 do 31.10.2017.

Wartość całkowita mikroprojektu 13 739,10 €, w tym po stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie 6 906,45 €, udział procentowy współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%

 


 <<<PAKIET OFERT>>>


 

Na pograniczu kultur

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie we wspólnie z partnerem słowackim Obec Kružlov zrealizował mikroprojekt pn. „Na pograniczu kultur”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry”. Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań dotyczących tematu podniesienia jakości obsługi mieszkańców i turystów zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych i  zwiedzaniem obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim. Realizacja projektu objęła realizację 5 spotkań warsztatowych oraz konferencji. Uzasadnieniem dla realizacji mikroprojektu jest to, że region pogranicza polsko-słowackiego aspiruje do bycia krainą turystyczną, posiada ku temu potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, odpowiednie zasoby kulturowe oraz infrastrukturę kultury i turystyczną, nie mniej współpraca trans graniczna posiada charakter okazjonalny. Dla zapewniania stałej współpracy konieczne były spotkania osób, służące nauce współpracy i prowadzenia wspólnej obsługi turystycznej, od udzielenia informacji po oprowadzanie wycieczek po atrakcjach kulturowych pogranicza oraz organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.  W projekcie wzięli udział przedstawiciele 5 gmin powiatu gorlickiego, w tym pracownicy instytucji kultury oraz przedstawiciele partnera Obec Kružlov, łącznie 30 osób. Efekty realizacji projektu zostały zaprezentowane jesienią na konferencji podsumowującej realizację mikroprojektu, podczas której zostały przedstawione efekty warsztatów - wspólna oferta zwiedzania pogranicza polsko słowackiego. W ramach projektu przygotowane zostały narzędzia promujące ofertę turystyczną i kulturalną pogranicza, zaprezentowany został pakiet ofert powstały w trakcie warsztatów, który opublikowany został na stronach Internet realizatorów projektu oraz instytucji, których pracownicy wzięli udział w projekcie. 


I spotkanie warsztatowe - 2 czerwca 2017r.

Problem braku wspólnej oferty i informacji turystycznej był analizowany podczas pierwszego spotkania uczestników projektu, które odbyło się 2 czerwca 2017r. w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce - gmina Ropa. Zajęcia prowadził pan Tomasz Zając,  dotyczyły integracji uczestników, nabycia umiejętności interpersonalnych, komunikacji z partnerem z zagranicy, wzajemnego poznania osób i instytucji. Prezentujemy fotografie z realizacji warsztatów.

Galeria zdjęć ze spotkania 

 


 II spotkanie warsztatowe - 19 czerwca 2017r.

 

W dniu 19 czerwca 2017r. zorganizowane zostały kolejne warsztaty w Wysowej – Zdroju, dotyczyły wiedzy na temat obiektów dziedzictwa kulturowego. Spotkanie poprowadził pan Piotr Jasion. W trakcie spotkania odbyły się prezentacje ofert instytucji i obiektów kultury, w drugiej części spotkania odbyły się zajęcia praktyczne, na których uczestnicy budowali wspólną propozycję oferty zwiedzania atrakcji kulturowych pogranicza. 

Galeria zdjęć ze spotkania

 


 III spotkanie warsztatowe - 9 lipca 2017r.

 

Spotkanie odbyło się w Kružlov, na Słowacji, jego tematem było zapoznanie się z ofertą rzemieślników i artystów Beskidu Niskiego, w kontekście oferty turystycznej. Uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w lokalnym święcie jarmarku w Kruzlov, następnie odbyło się spotkanie warsztatowe, którego efektem jest mapa rzemiosła i rękodzieła Beskidu Niskiego. 

 

Galeria zdjęć ze spotkania


 IV spotkanie warsztatowe - 1 sierpnia 2017r.

 

Spotkanie odbyło się w Krynicy – Zdroju, jego tematem atrakcje przyrodnicze pogranicza polsko – słowackiego, a celem nabycie i wymiana wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych. Spotkanie poprowadził znawca tematu osobliwości przyrodniczych Beskidu Niskiego Piotr Jasion. Uczestnicy przygotowali założenia projektu dotyczącego programu zwiedzania miejscowości przygranicznych, której tematem wiodącym będą atrakcje przyrodnicze.

 

Galeria zdjęć ze spotkania


V spotkanie warsztatowe - 29 września 2017r.

 

Spotkanie odbyło się w Bardejowie na Słowacji, jego tematem była kuchnia pogranicza – dziedzictwo i oferta współczesna potraw kulinarnych.  W trakcie spotkania odbył się wykład dotyczący kuchni polskiej i słowackiej. W drugiej części spotkania odbyła się degustacja potraw pogranicza. Spotkanie poprowadził specjalista w zakresie kuchni regionalnej. Zakupione zostały produkty żywnościowe dla degustacji.

 

Galeria zdjęć ze spotkania


Konferencja podsumowująca – 27 października 2017r.

Konferencja służyła podsumowaniu warsztatów i zaprezentowaniu przygotowanej informacji o wspólnej ofercie pogranicza i promocji pakietów ofert. W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście - przedstawiciele mediów, samorządów i instytucji kultury. Odbyły się 3 wykłady dotyczące kulinariów, sztuki i rzemiosła pogranicza oraz metod wspólnej promocji produktów turystycznych pogranicza. Podsumowanie projektu odbyło się w oficynie dworskiej w Ropie.

 

Galeria zdjęć ze spotkania95875