Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Treść

     Tegoroczne Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości - zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i Parafię oraz przy współpracy z gminą i Gminnym Ośrodkiem Kultury - odbyły się 14 listopada. Święto związane z 101 rocznicą, kiedy nasz kraj po 123 dniach zrywów powstańczych odzyskał niepodległość. Rada Regencyjna w dniu 11 listopada 1918 roku przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a dzień ten został ustanowiony ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku Świętem Niepodległości Polski, oficjalnie zniesionym przez władze komunistyczne w 1945 roku oraz przywrócony ustawą z 15 lutego 1989 roku. 

    Główna część uroczystości odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz gminy z Wójtem Gminy Karolem Górskim na czele, Radni Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek gminnych, poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. KaOSG, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej i poczet Wydziału Odwodowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza - Patrona szkoły, a także członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa oraz dzieci i młodzież z placówek oświatowych.

     Po mszy św. okolicznościowy program artystyczny przedstawiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1, który był kontynuacją akademii przedstawianych w latach poprzednich i dotyczył losów Powiatu Gorlickiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Myślą przewodnią programu był cytat Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.
Piękny i wymowny program przygotowany został pod kierunkiem nauczycieli: Bolesława Pyznara,  Józefa Skowronka i Mirosława Kawy.

    Po zakończeniu części artystycznej i przemówieniach Wójta Gminy oraz dyrektor szkoły Anny Maczugi, uczestnicy obchodów udali się na cmentarz parafialny, gdzie pod krzyżem w kwaterze wojskowej,  w asyście Warty Honorowej i hejnalistów KaOSG, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

6249