Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

SPOTKANIE NOWOROCZNE W ROPIE

Aktualności

Treść

Spotkanie Noworoczne to wydarzenie, które już od wielu lat wpisane jest do kalendarza kulturalnego naszej gminy, organizowane przez Wójta gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Tegoroczne spotkanie odbyło się 28 stycznia w hali sportowej w Ropie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Parlamentarzystów, Rady Województwa Małopolskiego, władz Rady Powiatu Gorlickiego oraz naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Wiktor Durlak – Senator RP, Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego, Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego, Witold Kochan – Przewodniczący Rady Powiatu i Jan Morańda  - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Obecni byli również Proboszczowie Parafii w Ropie i w Łosiu: Ks. Stanisław Porębski, Ks. Jan Adamczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Ropa – Bogusław Łukaszyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ropa – Daniel Korzeń i przedstawiciele naszej gminnej rady. Z ramienia władz gminy obecni byli: Renata Lisowicz – Skarbnik Gminy Ropa oraz Janusz Konior – Sekretarz Gminy Ropa. Wśród znamienitych gości obecny był również Józef Ostrowski - Honorowy Obywatel Gminy Ropa. Nie zabrakło też dyrektorów i kierowników jednostek gminnych, przedstawicieli mediów, prezesów lokalnych stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańców. Głównym celem imprezy było podsumowanie minionego roku w zakresie najważniejszych działań gminy na rzecz mieszkańców oraz przedstawienie planów działań przyjętych do realizacji na rok bieżący, co zostało zaprezentowane w prezentacji multimedialnej przez Karola Górskiego – Wójta Gminy Ropa. Po prezentacji Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli wszystkim obecnym życzenia noworoczne. W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście, którzy z uznaniem podkreślali dokonania jakie zostały zrealizowane w naszej gminie w ostatnim okresie, czego efektem jest 90-te miejsce w kraju wśród 1523 gmin wiejskich w XVIII Rankingu Samorządów „Rzeczypospolitej”. Ranking ten ocenia dokonania miast i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli działań, które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko, przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.

W części artystycznej kolejno zaprezentowały się zespoły działające przy GOK: Orkiestra Dęta, grupa dzieci i młodzieży z Grupy Teatralnej „Tak jest” oraz Zespół Regionalny Okaryna wraz z Zespołem Regionalnym „Spod Pustek” z Łużnej. Zespoły: Okaryna i Spod Pustek prowadzone przez Renatę Tarsę, wystąpiły we wspólnym przygotowanym na tę okoliczność programie. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy GOK w Ropie z GOK w Łużnej.

Spotkanie zakończyła degustacja potraw przygotowana przez niezawodne panie z KGWiG w Ropie, za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i realizacji tego wydarzenia, zespołom, jak również wszystkim uczestnikom imprezy.

76144